vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium
Binnentuin20152016-2
vmbo-tl
havo
atheneum
gymnasium

Toekomstproof

Op het Amadeus Lyceum bereiden we jou voor op de dag van morgen. De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. En dát leer je op het Amadeus Lyceum. We zijn een cultuurprofielschool. Ons doel: dat jij de wereld van nu vol bezinning in kunt gaan. Klaar voor de wereld: helemaal toekomstproof

Maak kennis met het Amadeus Lyceum

Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool waar je je creatieve vermogens kunt aanboren en je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit alles vanuit een onderzoekende houding met daarbij de beste begeleiding. Ons cultuuronderwijs geeft je kennis mee over kunst, media en erfgoed. Maar het heeft in het bijzonder de functie om jouw creatief denken te stimuleren en te ontwikkelen. Het geeft je inzicht in jezelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen. We zoeken veel verbinding op het Amadeus Lyceum. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. Dat biedt kansen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.

Facebook

Instagram

Amadeus Lyceum: vwo 100% geslaagd

Alle vwo leerlingen van het Amadeus Lyceum zijn geslaagd. Dit prachtige resultaat was al bereikt voor de her-examens! Ook de afdelingen vmbo-tl ( 96%) en havo (99%) boekten geweldige scores. Een resultaat om heel trots op te zijn.  Vijf vwo leerlingen én een havo leerling zijn cum laude geslaagd. Daarnaast hebben twee leerlingen, 5 en 6 vwo in één schooljaar succesvol afgerond.

Rector Carel Konings: “Wij zijn apetrots op onze examenleerlingen. Zij hebben het geweldig gedaan. Ook vorig jaar was het resultaat al heel mooi maar dat het dit jaar zo goed zou uitpakken heeft onze verwachtingen overtroffen. Graag spreek ik mijn dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze fantastische resultaten en feliciteer ik alle geslaagden van harte. De diploma-uitreikingen worden nu éxtra leuk!”

Meerjarenopbrengsten vwo-afdeling

De onderwijsinspectie heeft eind maart de voorlopige meerjarenopbrengsten bekend gemaakt. De resultaten van het schooljaar 2014-2015 laten zien dat de vwo-afdeling van het Amadeus Lyceum op alle indicatoren boven de norm scoort, dus de inspectiekwalificatie voldoende krijgt. 

Dat de meerjarenopbrengsten nu nog onvoldoende zijn wordt veroorzaakt door de resultaten uit het verleden. Immers, het meerjareninspectieoordeel is opgebouwd uit een voortschrijdend driejaarlijks gemiddelde. Dit mooie resultaat illustreert dat het in 2013 ingezette verbeterplan ook voor de vwo-afdeling zijn vruchten afwerpt. 

Bij de havo-afdeling is deze verbetering al twee jaren zichtbaar. Dat de verbeteringen bij de vwo-afdeling een jaar laten zichtbaar zijn geworden wordt veroorzaakt door de driejarige bovenbouw van het vwo, waar deze bij de havo 2 jaren is.

Natuurlijk zijn wij bovenal voor onze leerlingen blij met deze mooie resultaten en blijven we hard werken aan verdere kwaliteitsverbeteringen.

Afdeling havo krijgt groen licht van inspectie

30 maart 2016 ontvingen wij een brief van de inspectie met de melding dat de afdeling havo weer een basisarrangement heeft gekregen. “De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende, de school heeft aan alle afspraken voldaan en staat niet langer onder toezicht” aldus de inspectie. Begin mei zal dit op de website van de inspectie worden aangepast.

Aanleiding

Op 13 oktober 2015 deed de inspectie een afsluitend onderzoek om vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs op de havo afdeling weer voldoende was. Dit onderzoek was naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in december 2014 waar de inspectie tekortkomingen in de opbrengsten van onze havo afdeling vaststelde.

Verbeteringen

Tijdens het afsluitend onderzoek zijn documenten geanalyseerd, de opbrengsten van 2014-2015 beoordeeld en gesprekken gevoerd met het management, medewerkers en leerlingen. Uit de resultaten bleek onder andere dat het gemiddelde examencijfer boven het landelijke gemiddelde uit is gestegen (van een 6,63 in 2014 naar een 6,67 in 2015). Ook het verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen is de afgelopen drie jaar onder de norm die de inspectie hiervoor stelt.

Keurmerk Amadeus Lyceum verlengd: ook de komende 4 jaar Cultuurprofielschool!

Op 12 januari j.l. is het Amadeus Lyceum gevisiteerd door een commissie van De Vereniging cultuurprofielscholen omtrent de cultuurprofilering van de school. Naar aanleiding van deze visitatiedag heeft het bestuur van de Vereniging Cultuurprofielscholen op 3 februari besloten het lidmaatschap van het Amadeus Lyceum met vier jaar te verlengen. Wij zijn hier natuurlijk erg blij om!

De commissie, bestaande uit o.a. een schoolleider, een kunst- en cultuurcoördinator en twee leerlingen afkomstig van twee andere lidscholen - bestudeerde diverse documenten zoals het schoolplan, het cultuurbeleidsplan, de zelfevaluatieformulieren, een korte samenvatting van het inspectierapport en promotiemateriaal van de school. Tijdens deze dag hebben zij gesproken met de rector, docenten uit kunst en niet-kunstvakken, leerlingen, vertegenwoordigers van samenwerkende culturele instellingen en de cultuurcoördinator van het Amadeus Lyceum.

“De korte cultuurquiz georganiseerd door drie leerlingen was een goed voorbeeld van de door de commissieleden ervaren betrokkenheid van leerlingen. Enthousiaste leerlingen begeleidden de commissie tijdens de rondleiding door de school. De leerlingen die wij gesproken hebben zijn trots op hun school." aldus de visitatiecommissie.