Ouderraad


De ouderraad

De ouderraad van het Amadeus Lyceum wordt gevormd door ouders van leerlingen van alle zes leerjaren van het Amadeus Lyceum. Iedere twee maanden bespreken zij met de rector onder andere de dagelijkse gang van zaken op school, daarbij komen ook binnengekomen vragen en signalen van ouders aan de orde. Ook overleggen zij dan over onderwerpen voor de ouderavonden, leden van de ouderraad zijn daarbij ook altijd aanwezig. Dit is een belangrijke bron van informatie voor het overleg met de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad actief betrokken bij open dagen, informatieavonden voor nieuwe ouders, presentatie-avonden, diploma-uitreikingen en andere activiteiten. Een keer per schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond met een thema, dit schooljaar is deze op 21 februari 2018. 

Leerjaar 1:
Mireille Diks, Maud Marbus, Liesl van Besouw

Leerjaar 2:
Sjon Koch, Sjaan van Riel, Annette Maassen, Vanessa Depeweg, Frederique Leemkuil

Leerjaar 3:
Janine Kranenburg

Leerjaar 4:
Chantal Zoutendijk (ook leerjaar 2)

Leerjaar 5:
Sandra Muller (ook leerjaar 4), Monique Roedoe

Leerjaar 6:
Marleen Koekoek (ook leerjaar 4)

Meer weten over de ouderrraad? Vragen of signalen doorgeven? Mail ons! 

Deel dit bericht