Ouderraad


De ouderraad

De ouderraad van het Amadeus Lyceum wordt gevormd door ouders van leerlingen van alle zes leerjaren van het Amadeus Lyceum. Iedere twee maanden bespreken zij met de rector onder andere de dagelijkse gang van zaken op school, daarbij komen ook binnengekomen vragen en signalen van ouders aan de orde. Ook overleggen zij dan over onderwerpen voor de ouderavonden, leden van de ouderraad zijn daarbij ook altijd aanwezig. Dit is een belangrijke bron van informatie voor het overleg met de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad actief betrokken bij open dagen, informatieavonden voor nieuwe ouders, presentatie-avonden, diploma-uitreikingen en andere activiteiten. Een keer per schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond met een thema, dit schooljaar is deze op 21 februari 2018. 

Leerjaar 1:
Sjon Koch, Annette Maassen, Frederique Leemkuil

Leerjaar 2:
Janine Kranenburg (ook leerjaar 1), Vanessa Depeweg

Leerjaar 3:
Chantal Zoutendijk (ook leerjaar 1), Madeléne Elmes

Leerjaar 4:
Monique Roedoe (ook leerjaar 1), Sandra Muller (ook leerjaar 3)

Leerjaar 5:
Annette Gijsbers, Marleen Koekoek (ook leerjaar 3)

Leerjaar 6:
Vacant

Meer weten over de ouderrraad? Vragen of signalen doorgeven? Mail ons! 

Deel dit bericht