Medezeggenschapsraad


Meepraten en beslissen over het schoolbeleid? Dat kan in de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Elke twee maanden overleggen zij over allerlei onderwerpen die het Amadeus aangaan. Van geldbesteding en nieuwe onderwijsmethodes tot vakanties en vrije dagen. De MR heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Leden van de MR

Oscar Elsendoorn

Voorzitter

Niels Frerichs

lid (personeelsgeleding)

Laila de Lange

lid (personeelsgeleding)

Jacqueline van Rooijen

lid (personeelsgeleding)

Troy van Vulpen

lid (leerling geleding)

Stephanie Kersten

lid (leerling geleding)

Elzeline Bergisch

lid (oudergeleding)

Sandra Muller

lid (oudergeleding)


Jan Wannink

secretaris

Meer weten? Neem een kijkje op intranet of stuur een mailtje naar mr@amadeuslyceum.nl.

Deel dit bericht