Leerlingenraad


Hoe kan het nog leuker en beter op het Amadeus. Daar zet de leerlingenraad zich voor in! Een groep van enthousiaste leerlingen uit verschillende leerjaren overlegt maandelijks over allerlei onderwerpen. Zij geven de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies en hebben zes keer per jaar een afspraak met de rector. Ook wordt de LR soms uitgenodigd bij vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Doe ook mee!

Heb je een leuk idee, verbeterpunt of lijkt het je leuk om lid te worden van de LR? Laat het weten via leerlingenraad@amadeuslyceum.nl

Deel dit bericht