Informatie nieuwe leerling


Voorlichtingen 2019 - 2020

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.naarhetvo.nl. In de POVO-procedure wordt gesproken over de broertjes-zusjes regeling. De Willibrord Stichting, waartoe het Amadeus Lyceum behoort, heeft besloten deze regeling dit schooljaar te handhaven. Dit betekent dat broertjes en zusjes van leerlingen die in dit schooljaar ingeschreven staan op het Amadeus Lyceum, voorrang hebben als er geloot zou moeten worden. In schooljaar 2020-2021 starten we met 12 brugklassen. 

27 november 2019
Informatieavond ouders groep 8 
19.00 - 21.00 uur
Aanmelden verplicht 

24 januari 2020
Open avond 
18.00 - 21.00 uur
Aanmelden niet nodig 

25 januari 2020
Open dag
10.00 - 13.00 uur
Aanmelden niet nodig 

3 februari 2020
Informatiemarkt ouders groep 8
Tijdens deze middag heeft u de gelegenheid uw allerlaatste vragen te stellen.
Er is geen plenair programma. 
16.30 - 18.00 uur 
Aanmelden verplicht

5 februari 2020
Open lesmiddag 1
13.30 - 15.30 uur
Aanmelden verplicht

12 februari 2020
Open lesmiddag 2
13.30 - 15.30 uur
Aanmelden verplicht

Ouderinformatie naar het VO

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.
Bekijk ondertussen onze social media om de school te leren kennen!

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Datum    

     Aanmelden tot plaatsen

20 februari 2020 

Start aanmeldingen, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant 

12 maart 2020  - 12.00 uur

Uiterste aanmelddatum, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant

13 maart tot 9 april 2020 

De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie.

1 april 2020

Op 1 april wordt er  besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus Lyceum en de website www.naarhetvo.nl/nieuws

2 april 2020                             

* Bekendmaking geplaatste leerlingen. Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant.

* Centrale loting eerste ronde.

19 mei 2020    

Uiterlijke datum  verwerking heroverweging advies basisschool

juni/ juli 2020                                                         

Kennismakingsavond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders op het  Amadeus Lyceum

Procedure hogere instroom 

Gezien het geringe verloop op het Amadeus Lyceum zullen er weinig tot geen plaatsen vrij komen in de hogere leerjaren in schooljaar 2020-2021; dit betekent dat alleen in uitzonderlijke situaties gekeken wordt naar mogelijkheid tot plaatsing. De procedure voor hogere instroom vindt u hier

Deel dit bericht