Informatie nieuwe leerling


Voorlichtingen 2017 - 2018

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.

Datum    

Tijd    

Activiteit

Maandag 18 december

19.00 - 21.00 uur    

Infoavond ouders groep 8
​Aanmelden is niet meer mogelijk. Deze avond was oorspronkelijk op 11 december maar is verzet i.v.m. het slechte weer

Woensdag 10 januari   

16.00 - 18.00 uur

Gymnasiummiddag ouders en leerlingen groep 8
Aanmelden is niet meer mogelijk.

Vrijdag 26 januari        

18.00 - 21.00 uur

Open avond
Aanmelden is niet nodig

Zaterdag 27 januari

10.00 - 13.00 uur

Open dag
Aanmelden is niet nodig

Maandag 5 februari 

19.00 - 21.00 uur

Infoavond ouders groep 8
Aanmelden doet u hier. 

Woensdag 7 februari 

13.30 - 15.30 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8 uit de regio
Aanmelden doet u hier.

Woensdag 14 februari

13.30 - 15.30 uur

Open lesmiddag Utrechtse scholieren groep 8
aanmelden via basisschool

Aanmeldingen brugklas

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.naarhetvo.nl.

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Datum Aanmelden tot plaatsen:

15 maart 2018                                                             
Uiterste aanmelddatum, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant
15 maart tot 4 april 2018                                 De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie
5 april 2018 Eventuele loting. Als dit van toepassing is, maken we dit 5 april kenbaar via onze website (www.amadeuslyceum.nl)
5 april 2018 Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant
rond 23 mei 2018 Uitslag eindtoets groep 8
30 mei 2018

Heroverwegingen naar aanleiding van een hoger uitgevallen eindtoets moeten door de basisschool in OT verwerkt zijn.

Pas 6 juni kunnen wij uitspraak doen over of we de leerlingen met een bijgesteld advies op het bijgestelde niveau kunnen plaatsen. Alle leerlingen behouden sowieso het recht op hun plek op het huidige niveau.
30 mei tot 6 juni De heroverwegingen zijn in behandeling. Er kan gedurende deze periode geen uitspraak gedaan worden over of de leerlingen op het bijgestelde advies geplaatst zijn.
6 juni 2018 Alle heroverwegingen zijn behandeld en verwerkt in OT. De basisschool kan het besluit zien in OT
19 en 20 juni 2018

Kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen en hun ouders.


Aanmeldingen hogere leerjaren

De procedure voor hogere instroom en het aanmeldformulier vindt u hier.

Deel dit bericht