Informatie nieuwe leerling


Voorlichtingen 2018 - 2019

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.naarhetvo.nl. In de POVO-procedure wordt gesproken over de broertjes-zusjes regeling. De Willibrord Stichting, waartoe het Amadeus Lyceum behoort, heeft besloten deze regeling dit schooljaar te handhaven. Dit betekent dat broertjes en zusjes van leerlingen die in dit schooljaar ingeschreven staan op het Amadeus Lyceum, voorrang hebben als er geloot zou moeten worden.

Ouderinformatie naar het VO

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.
Bekijk ondertussen onze social media om de school te leren kennen!

Datum    

Tijd    

Activiteit

Dinsdag 27 november 

19.00 - 21.00 uur    

Infoavond ouders groep 8
​Aanmelden voor deze avond is niet meer mogelijk.

Vrijdag 25 januari        

18.00 - 21.00 uur

Open avond
Aanmelden is niet nodig

Zaterdag 26 januari

10.00 - 13.00 uur

Open dag
Aanmelden is niet nodig

Dinsdag 5 februari 

19.00 - 21.00 uur

Infoavond ouders groep 8
Aanmelden is verplicht en kan hier.

Woensdag 6 februari 

13.30 - 15.00 uur
inloop vanaf 13.00 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8 
Aanmelden is verplicht en doe je hier.

Woensdag 13 februari

13.30 - 15.00 uur
inloop vanaf 13.00 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8
Aanmelden is verplicht en doe je hier.

Deel dit bericht