Informatie nieuwe leerling


Voorlichtingen 2018 - 2019

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.naarhetvo.nl. In de POVO-procedure wordt gesproken over de broertjes-zusjes regeling. De Willibrord Stichting, waartoe het Amadeus Lyceum behoort, heeft besloten deze regeling dit schooljaar te handhaven. Dit betekent dat broertjes en zusjes van leerlingen die in dit schooljaar ingeschreven staan op het Amadeus Lyceum, voorrang hebben als er geloot zou moeten worden.

Ouderinformatie naar het VO

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.
Bekijk ondertussen onze social media om de school te leren kennen!

Datum    

Tijd    

Activiteit

Dinsdag 27 november 

19.00 - 21.00 uur    

Infoavond ouders groep 8
​Aanmelden voor deze avond is niet meer mogelijk.

Vrijdag 25 januari        

18.00 - 21.00 uur

Open avond
Aanmelden is niet nodig

Zaterdag 26 januari

10.00 - 13.00 uur

Open dag
Aanmelden is niet nodig

Dinsdag 5 februari 

19.00 - 21.00 uur

Infoavond ouders groep 8
Aanmelden is verplicht en kan hier.

Woensdag 6 februari 

13.30 - 15.00 uur
inloop vanaf 13.00 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8 
Deze lesmiddag zit vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Woensdag 13 februari

13.30 - 15.00 uur
inloop vanaf 13.00 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8
Aanmelden is verplicht en doe je hier.

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Datum    

     Aanmelden tot plaatsen

    21 februari 2019                   

    Start aanmeldingen, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van     Onderwijs Transparant 

    13 maart 2019    

    Uiterste aanmelddatum, dot wordt verzorgd door de basisschool door middel van     Onderwijs Transparant

    14 maart tot
    10 april  2019                                                   

    De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie.

    3 april 2019

    Op 3 april wordt er  besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag      gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus Lyceum en     de website www.naarhetvo.nl/nieuws

    4 april 2019                             

    * Bekendmaking geplaatste leerlingen. Plaatsingsbrieven worden verstuurd en     het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant.
    * Centrale loting eerste ronde.

    15 mei 2019                

    Uitslag eindtoets Cito groep 8

    18 en
    19 juni 2019        

    Kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen en hun ouders op het     Amadeus Lyceum 

Deel dit bericht