Informatie nieuwe leerling


Voorlichtingen 2019 - 2020

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.naarhetvo.nl. In de POVO-procedure wordt gesproken over de broertjes-zusjes regeling. De Willibrord Stichting, waartoe het Amadeus Lyceum behoort, heeft besloten deze regeling dit schooljaar te handhaven. Dit betekent dat broertjes en zusjes van leerlingen die in dit schooljaar ingeschreven staan op het Amadeus Lyceum, voorrang hebben als er geloot zou moeten worden.

27 november 2019
Informatieavond ouders groep 8 
19.00 - 21.00 uur
Aanmelden verplicht (vanaf half oktober)

24 januari 2020
Open avond 
18.00 - 21.00 uur
Aanmelden niet nodig 

25 januari 2020
Open dag
10.00 - 13.00 uur
Aanmelden niet nodig 

3 februari 2020
Informatiemarkt ouders groep 8
16.30 - 18.00 uur 
Aanmelden verplicht (vanaf half januari)

5 februari 2020
Open lesmiddag 1
13.30 - 15.30 uur
Aanmelden vanaf januari

12 februari 2020
Open lesmiddag 2
13.30 - 15.30 uur
Aanmelden vanaf januari

Ouderinformatie naar het VO

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.
Bekijk ondertussen onze social media om de school te leren kennen!

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Datum    

     Aanmelden tot plaatsen

21 februari 2019 

Start aanmeldingen, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant 

13 maart 2019

Uiterste aanmelddatum, dot wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant

14 maart tot 10 april 2019 

De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie.

3 april 2019

Op 3 april wordt er  besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus Lyceum en de website www.naarhetvo.nl/nieuws

4 april 2019                             

* Bekendmaking geplaatste leerlingen. Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant.

* Centrale loting eerste ronde.

15 mei 2019   

Uitslag eindtoets Cito groep 8

18 juni 2019                                                         

Kennismakingsavond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders op het  Amadeus Lyceum

Procedure hogere instroom 

Gezien het geringe verloop op het Amadeus Lyceum zullen er weinig tot geen plaatsen vrij komen in de hogere leerjaren in schooljaar 2019-2020; dit betekent dat alleen in uitzonderlijke situaties gekeken wordt naar mogelijkheid tot plaatsing. De procedure volgt op korte termijn. 

Deel dit bericht