De school


De wereld en de arbeidsmarkt veranderen ongelooflijk snel. Onze huidige maatschappij is constant in beweging en de samenleving vraagt steeds opnieuw om innovatie en creatieve oplossingen. Je hebt daardoor andere life skills nodig dan vroeger. Het ontwikkelen van innovatief vermogen en de vaardigheid om je snel en flexibel aan te passen worden steeds belangrijker. Daar wordt nu en in de toekomst om gevraagd. Cultuur en cultuuronderwijs leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Want cultuur verrijkt, geeft inspiratie en bezieling. En het geeft de mogelijkheden om je breed te ontplooien.

Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool waar je je creatieve vermogens kunt aanboren en je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit alles vanuit een onderzoekende houding met daarbij de beste begeleiding. Ons cultuuronderwijs geeft je kennis mee over kunst, media en erfgoed. Maar het heeft in het bijzonder de functie om jouw creatief denken te stimuleren en te ontwikkelen. Het geeft je inzicht in jezelf, maar vooral ook in de belevingswereld van anderen. We zoeken veel verbinding op het Amadeus Lyceum. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. Dat biedt kansen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.

Deel dit bericht