Dudoc Alfa promotiebeurs voor docenten Amadeus Lyceum

11 oktober

Op vrijdag 22 september jongstleden vond aan de Universiteit Utrecht de feestelijke aftrap van de nieuwe Dudoc-Alfa promotietrajecten plaats. Dudoc-Alfa is een programma van het ministerie van OC&W dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek in de alfavakken. Twee experts van het Amadeus Lyceum bemachtigen een beurs voor hun promotietraject. 

Leden van de stuurgroep, meesterschapsteams, promotores, schoolleiders en promovendi uit eerdere lichtingen van Dudoc-Alfa waren aanwezig om de start van de vijf nieuwe promotietrajecten te vieren. Zo ook Carel Konings (schoolleider Amadeus Lyceum) en collega's Gijs Leenders (expert Nederlands, Dudoc-Alfapromovendus 2018) en Linda Herrlitz-Biró (expert Duits en Dudoc-Alfapromovenda 2017).

Gijs bemachtigde zijn beurs voor zijn promotieproject naar de vakoverstijgende mogelijkheden van grammaticaonderwijs binnen de schoolvakken Engels, Duits en Nederlands en Linda is reeds vorig jaar september gestart met haar promotieonderzoek naar genre-didactiek in het schrijfonderwijs Duits. Aangezien de beurs landelijk beschikbaar wordt gesteld, is het extra bijzonder dat er maar liefst twee experts van het Amadeus Lyceum in geslaagd zijn om er een te bemachtigen.

Beide collega's geven twee dagen per week les op het Amadeus Lyceum en werken - gedurende vier jaar - de andere dagen aan hun promotieonderzoek. De onderzoeken zijn bedoeld om een kwaliteitsimpuls te geven aan de curricula van de talen en de excellentieprogramma's bij de Alfavakken, weer iets waarmee het Amadeus Lyceum zich blijft ontwikkelen en waar onze leerlingen op termijn de vruchten van gaan plukken. 

Wil je meer weten over de inhoud van de promotietrajecten? Bekijk dan onderstaande links:

- https://vakdidactiekgw.nl/author/lindaherrlitz/

- https://vakdidactiekgw.nl/author/gijsleenders/