Drukte bij stemhokjes Amadeus Lyceum

14 maart

Geïmproviseerde stemhokken, veel verkiezingsposters en een stembus vormden op 14 maart op het Amadeus Lyceum het decor waarin leerlingen hun favoriete volksvertegenwoordiger konden kiezen.

Maatschappijwetenschappendocent Erwin Verweij nam het initiatief om op het Amadeus Lyceum scholierenverkiezingen te organiseren: “Waar volwassenen op 15 maart hun politieke voorkeur in een stemlokaal mogen aangeven, moeten de meeste middelbare scholieren daar nog een tijdje op wachten. In de klas merk je dat veel leerlingen al een heel duidelijke mening hebben over maatschappelijke vraagstukken. Om deze standpunten niet verloren te laten gaan, heb ik op 14 maart scholierenverkiezingen in de aula van onze school georganiseerd”.

Erwin was de hele dag vrij geroosterd om de leerlingen te enthousiasmeren om te stemmen. De stemhokjes werden druk bezocht, nog vóór de eerste pauze waren er al 250 stemmen binnen: “Ik vind het super leuk dat ik kan stemmen alleen vind ik het jammer dat mijn stem niet écht meetelt.” aldus een vierdejaars leerling uit tl.

Op het Amadeus lyceum merkten ze dat de gang naar de stemhokken discussies over de invulling van onderwijs, de zorg en het vluchtelingenvraagstuk losmaakte. Daarmee passen de scholierenverkiezingen bij het doel van de school om leerlingen op te leiden tot betrokken en kritische burgers, die midden in de samenleving staan.