Creating Cities

8 maart

Maandag 5 maart t/m donderdag 8 maart zijn leerlingen uit 4 vwo druk bezig geweest met het project ‘Creating Cities’. Een veelzijdig en uitdagend project waarin samenwerken, creatief denken en het zoeken van oplossingen een hoofdrol spelen.

Tijdens dit project kregen de leerlingen de opdracht een nieuwe duurzame wijk te ontwikkelen in het gebied waar de nieuwe wijk Leeuwesteyn moet gaan komen. Er werd nagedacht over de doelgroep, de huisvestingsbehoefte van de doelgroep, faciliteiten, bereikbaarheid met OV en fiets en duurzame oplossingen voor een energieneutrale wijk. Binnen de twee groepen gingen de aangewezen ‘experts’ per thema op onderzoek uit om vervolgens samen met de bevindingen het ontwerp van de wijk vorm te geven. Tijdens een excursie naar het gebied kregen de leerlingen een goed beeld van de locatie. Zo is er bijvoorbeeld op de locatie sprake van een hoogteverschil, moesten er minimaal 300 huizen komen en moest er aandacht zijn voor het thema ‘Samen de stad’. Gedurende het project kregen de leerlingen tips en advies van een heuse stedenbouwkundige én van onze eigen aardrijkskunde experts Gijs en Alexander.

Op donderdag werd de laatste hand gelegd aan een op schaal gemaakte maquette en kwam de vakkundige jury, bestaande uit Liesbeth en Astrid, beiden werkzaam bij de gemeente Utrecht, luisteren naar de presentaties van de twee groepen. De jury was erg enthousiast over de hoge kwaliteit van de ontwerpen en de mooi afgewerkte maquettes, ook waren ze te spreken over de presentaties. Uiteindelijk ging de groep v4-3 er met de felbegeerde prijs vandoor: zij kregen een grote zak snoep!