Nieuws


Resultaten 1-6 van 170

9 mrt
Uitwisseling Italië: de reis naar Pavullo 2019 (door Nederlandse ogen)

Lees het verslag van expert Silvio, hij was samen met leerlingen op uitwisseling in Italië en schreef een kort verslag voor ons.

28 nov
500 Utrechtse scholieren op zoek naar hun droombaan, een unieke samenwerking tussen het Leidsche Rijn College en het Amadeus Lyceum

Op woensdag 28 november vond er op gastschool Amadeus Lyceum een succesvolle beroepenmarkt plaats. 500 leerlingen van het Leidsche Rijn College en het Amadeus Lyceum werden hartelijk ontvangen door maar liefst 80 vrijwillige workshop(h)ouders die tijdens hun workshop vertelde over hun deskundigheid en ervaringen in het werkveld. Het gezamenlijk belang om jongeren expliciet te willen voorbereiden op de toekomst zorgde voor deze bijzondere samenwerking. De diversiteit aan workshops was enorm; van schrijftolk tot wijkverpleegkundige.

11 okt
Dudoc Alfa promotiebeurs voor docenten Amadeus Lyceum

Op vrijdag 22 september jongstleden vond aan de Universiteit Utrecht de feestelijke aftrap van de nieuwe Dudoc-Alfa promotietrajecten plaats. Dudoc-Alfa is een programma van het ministerie van OC&W dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek in de alfavakken. Twee experts van het Amadeus Lyceum bemachtigen een beurs voor hun promotietraject.

6 feb
Gastles Koen de Regt | RTL Nieuws

Koen de Regt, werkzaam bij de onderzoeksredactie van RTL Nieuws, komt op 6 februari een gastles geven bij Nederlands in havo5 en vwo5

27 nov
Een maatschappelijke boodschap over brengen met kunst en cultuur

Onder het mom van Kunst & Engagement zullen 200 Havo/ vwo scholieren van het Amadeus Lyceum in november en december gastlessen ontvangen van de MasterPeace foundation. De focus van de gastlessen ligt op ongelijkheid én op hoe je kunst en cultuur kunt gebruiken om een maatschappelijke boodschap over te brengen.

1 jun
Excursie U-Talent naar de TU in Delft

Wij zijn met U-Talent naar de Technische Universiteit in Delft geweest. Het was heel leuk. We hebben veel geleerd maar ook actieve dingen gedaan.