Zorg en zorgstructuur


Hoe gaat het Amadeus Lyceum om met de ondersteuningsbehoefte van een leerling?

De begeleiding op het Amadeus Lyceum vindt niet plaats vanuit een label maar wel vanuit een ondersteuningsbehoefte. 

  • 80% van onze leerlingen heeft voldoende aan de basis
  • 15% van onze leerlingen heeft iets extra's nodig
  • 5% van onze leerlingen heeft intensieve ondersteuning nodig.

Schoolondersteuningsplan

Zorgstructuur 

Deel dit bericht