Schoolondersteuningsplan


Als er kwesties zijn rondom een leerling die de schoolloopbaan belemmeren, dan komt de zorgcoördinator in beeld. Zij adviseert, bemiddelt, informeert en controleert alles wat met extra begeleiding te maken heeft. Zij is ook de contactpersoon met de JGZ, leerplicht, de gezinswerkers en de begeleider passend onderwijs, die via het samenwerkingsverband aan de school verbonden is. In het schoolondersteuningsplan wordt de zorgstructuur van de school beschreven

Schoolondersteuningsplan

Zorgstructuur 

Deel dit bericht