Anti pestcoördinator


Waarom een anti pestcoördinator?

 •  Pesten op school beter signaleren, voorkomen en oplossen
 •  Leerlingen alle kansen bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen 
 •  Een veilig schoolklimaat
 •  Een algemeen meldpunt voor ouders en leerlingen


Rol anti pestcoördinator:

 •  Pesten beter signaleren
 •  Adequaat handelen bij (digitaal) pesten
 •  Preventieve activiteiten uitvoeren
 •  Ondersteunen en adviseren van collega’s bij actuele pestsituaties
 •  Het huidige pestprotocol van school actualiseren en implementeren


Heeft u het idee dat uw dochter of zoon wordt gepest op school?

Kijk dan naar onderstaande signalen en ga een gesprek aan met uw kind: 

 •  Niet meer naar school willen
 •  Niet meer over school vertellen thuis
 •  Nooit meer andere jongeren mee naar huis nemen of bij anderen gevraagd worden 
 •  Slechtere resultaten op school dan vroeger
 •  Regelmatig spullen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen
 •  Regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben
 •  Blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen
 •  Niet willen slapen, vaker wakker worden, bedplassen, nachtmerries hebben 
 •  De verjaardag niet willen vieren
 •  Niet buiten willen spelen
 •  Niet alleen een boodschap durven doen
 •  Niet meer naar een bepaalde club of vereniging willen gaan
 •  Bepaalde kleren niet meer willen dragen
 •  Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn
 •  Zelf blessures scheppen om niet naar school te hoeven

Als blijkt dat uw kind gepest wordt op school of  bij eventuele vermoedens, kunt u contact opnemen met Jelle Hoekstra of Els van Barneveld de anti pestcoördinatoren van het Amadeus Lyceum via antipesten@amadeuslyceum.nl of de mentor van uw dochter of zoon.

Deel dit bericht