Examenresultaten


Hieronder staan de examenresultaten per schooljaar. 

Schooljaar vmbo-tl havo vwo
2014 - 2015 97% 96% 95%
2015 - 2016 97% 99% 100%
2016 - 2017 98% 100% 100%
2017 - 2018  92% 94% 93%

Met deze percentages  scoort het Amadeus Lyceum ruim bovengemiddeld.

De examens, het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE)

Het examen bestaat uit twee delen. Het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE start in vmbo TL 3 en in havo 4 en vwo 5. Het SE wordt vormgegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA is per vak aangegeven op welke manier je moet aantonen dat je de examenstof kent en welke toetsen je moet afleggen. Het CE is de landelijke afsluiting van de vakken.

Deel dit bericht