Samenwerken


Binnen een klas zijn er groepjes van maximaal vier leerlingen die een bepaalde periode samenwerken. Elke periode worden er nieuwe groepjes gevormd. De mentor voert begeleidingsgesprekken met het groepje, meestal volgens vaststaand rooster. De groepsgesprekken gaan over de taken, samenwerken en plannen. Ook onderwerpen die je zelf aandraagt, komen aan bod.

Deel dit bericht