Excellentieprogramma


U- talent

Zin in een leuke uitdaging? Dat komt goed uit! Want als je bètavakken volgt, kun je deelnemen aan U-Talent. Een programma dat is opgesteld  in samenwerking met de Universiteit Utrecht en 28 andere regionale middelbare scholen. Alle leerjaren kunnen aan het programma meedoen! 

Wat hebben U-Talent leerlingen het afgelopen jaar onder andere gedaan?

  • Een mindstormrobot gebouwd en geprogrammeerd voor een parcours;
  • Een waterzuiveringsinstallatie gebouwd;
  • Onderzoek gedaan naar de relatie tussen diabetes en voeding;
  • Onderzoek gedaan naar gunstige groeimogelijkheden voor planten.

Samen met andere leerlingen (van alle leerjaren) vorm je een groepje. In een vast lesuur per week ga je dan aan de slag met de U-talent projecten. Een kwestie van goed plannen en overleggen dus! Ook is er een jaarlijkse excursie naar Delft en een U-talent lunch.

Voor 5 en 6 vwo is er de U-Talent academie voor talenten in de natuurwetenschappen (met toegang tot het honoursprogramma van de Universiteit Utrecht).

Het Amadeus Lyceum is lid van het scholennetwerk van de Universiteit Utrecht. Hierin werken scholen samen met de universiteit aan een goede overgang naar het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie over U-talent is te vinden op de website van U-talent.

Taaltalent


Taaltalent is een programma aan de Universiteit Utrecht voor leerlingen met interesse in taal, communicatie en cultuur en zich daarin willen verdiepen. In het voorjaar volgen de leerlingen colleges bij de masteropleiding ‘Interculturele Communicatie’. De colleges bespreken ze na op school met hun docenten. Met veel bagage en inzicht bereiden de leerlingen zich voor op een thema voor hun profielwerkstuk. Vanaf september volgen de leerlingen opnieuw colleges, waarin ze onderzoeksvaardigheden van het vak ‘interculturele communicatie’ aanleren. Op deze manier zijn de leerlingen optimaal toegerust om hun profielwerkstuk vorm te geven. Bovendien krijgen de deelnemende leerlingen een kijkje in de keuken van de Universiteit Utrecht en kunnen ze zich met dit programma oriënteren op een studie.
 

Tweedaagse campusprojecten

Elk jaar zijn er ook de tweedaagse campusprojecten voor 3 havo (op de hogeschool) en  3 en 4 vwo (op de universiteit). Je kunt dan naar keuze  een eigen onderzoek doen,  samen met leerlingen van andere scholen. Dat presenteer je dan  aan de groep. Bij vwo 4 worden voor deze presentatie ook de ouders uitgenodigd.

Brede School Academie

De Brede School Academie (BSA) is er voor leerlingen uit de brugklas. Op de BSA bestudeer je moeilijke teksten over actuele onderwerpen, doe je onderzoek op internet en discussieer je daarover met elkaar. Heel leuk en leerzaam!

Alleen leerlingen die daar bewust voor kiezen en echt hun best willen doen kunnen naar de BSA. Als je graag mee wilt doen, heb het er dan eens met je mentor over. Meer informatie over dit project vind je ook op de website: http://www.bredeschoolacademieovervecht.nl.

Deel dit bericht