Identiteit


Het Amadeus Lyceum is een interconfessionele scholengemeenschap (rk/pc) scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en tl. Vanwege de christelijke identiteit van onze school beginnen we de schooldag met een bezinnigsmoment. Hiervoor maken we vaak gebruik van het boekje “Oase”. Dit boekje heeft een Bijbelgedeelte, een overdenking en allerlei voorbeelden die aansluiten bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen mogen ook zelf een onderwerp aandragen voor het dagelijkse bezinningsmoment. Graag zelfs!

Deel dit bericht