Toetsing in de onderbouw voor Grieks en Latijn


De vakgroep gymnasium hanteert als logisch gevolg van de benadering van de talen een speciale manier van toetsen. Om er zeker van te zijn dat de leerlingen goed voorbereid aan de tweede fase beginnen en de benodigde kennis paraat hebben bij het begrijpen, vertalen en verwerken van de verhalen, is de toetsing opgesplitst in vijf delen:

  1. basisdelen (woordenschat en grammatica),
  2. toetsen tekstbegrip (over inhoud, betekenisgeving, afbeeldingen en actualisering bij Griekse/Latijnse teksten) waarvoor een cijfer wordt gegeven,
  3. proefvertalingen, beoordeeld met een cijfer,
  4. praktische opdrachten (presentatie van onderzoekjes) beoordeeld met een cijfer
  5. een handelingsdeel waarin individueel werk van leerlingen door de expert wordt gecheckt en verbeterd: beoordeling O/V.

De leerlingen moeten dus op alle onderdelen minstens een voldoende prestatie leveren; ze kunnen het één niet met het ander compenseren. Zo ontstaat een goede basis om in het gymnasium van de tweede fase (bovenbouw) te stromen. Leerlingen die de onderbouw zowel Grieks als Latijn met een voldoende afsluiten ontvangen een Gymniasum-Certificaat Onderbouw. Elke leerling houdt een gymnasiumportfolio bij.

Deel dit bericht