Onderwijsprogramma


Eigentijds onderwijskundig profiel

Presentatie gymnasium

Naast het aanbieden van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur werkt het Amadeus Lyceum stapsgewijs maar voortdurend aan de ontwikkeling van een aparte aanpak en een speciaal leerplan voor gymnasiasten. Dit onderwijs kenmerkt zich door de volgende onderwijskundige accenten:

 • Niet ‘stoffig’, maar eigentijds. We werken vanuit Mythe: wij gaan uit van de verhalen van de klassieke oudheid en beginnen met Grieks in de brugklas. Vanuit de verhalenschat leren onze gymnasiasten de taal en cultuur en zoeken zo naar betekenisgeving en het altijd actuele van de Griekse en Romeinse oudheid. De kennis die zij opdoen moet doelgericht zijn: gymnasiasten moeten er iets aan hebben in hun belevingswereld. Zo krijgen zij ‘tools’ om ‘toekomstproof’ te zijn; = gedegen kennis van de Griekse en Romeinse oudheid met een actuele zingeving!
   
 • Het gymnasium biedt een aantal excursies aan die integraal deel zijn van het onderwijs en direct aansluiten bij de belevingswereld van de Romeinen (limes/Utrecht, Nijmegen/Xanten, Keulen) tot aan de wortels (Griekenland) en doorwerking (Rome); zo ontstaat een complete klassieken leerlijn; bij de vakken Grieks en Latijn wordt steeds met Amadeus-materiaal gewerkt, passend bij de visie van onze school en de domeinsituatie; = verdieping bij de wortels van de Europese cultuur!
   
 • Gymnasium is niet enkel Grieks en Latijn maar vindt ook doorwerking in de andere vakken, vanuit ons cultuurprofiel; zo ontstaat een doorlopende gymnasiale leerlijn; bij Grieks en Latijn wordt de taal altijd gëintegreerd aangeboden; = totaalonderwijs!
   
 • AmaGymnasium-leerlingen krijgen meer dan welke leerling dan ook de 'tools' in handen waarmee ze 'toekomstproof' kunnen zijn: omdat actualisatie van de oudheid en vaardigheden als spreken, overtuigen (retorica) en cultuurvakken centraal staan; deze z.g. ‘life-skills’ kunnen de leerlingen inzetten t.b.v. dienstbaarheid, burgerschap en als afspiegeling van de samenleving!
   
 • Een leerstof en aanpak die alle vermogens uitdaagt: gymnasiasten krijgen een onderwijsprogramma dat hen op intellectueel en communicatief gebied  en het gebied van zelfstandig leren en onderzoeken uitdaagt, bijvoorbeeld door veel contact met onderzoekers op universiteiten;
   
 • Gymnasiumleerlingen vormen geen eiland binnen de school maar staan dienstbaar midden in de school: dus niet apart en elitair maar samenwerkend met leerlingen van andere schooltypen; dienstbaar, zowel binnen als buiten de school: gymnasiasten worden gemotiveerd om hun speciale kennis en belangstelling/motivatie in te brengen in projecten. Daarnaast ondersteunen ze andere leerlingen en brengen ze hun interesse over op basisscholen, ook in de communicatie met ouderen;
   
 • Dienstbaarheid, zowel binnen als buiten de school: gymnasiasten worden gemotiveerd om hun speciale belangstelling en kennis in te brengen in  projecten. Daarnaast worden ze gestimuleerd om andere leerlingen te ondersteunen, om verhalen en mythen te vertellen op basisscholen en om te communiceren met ouderen over hun interesse in en kennis van cultuurhistorie;
   
 • Ruimte voor eigen, uitgesproken opvattingen: gymnasiasten van het Amadeus Lyceum ontwikkelen opvattingen over eigentijdse problemen en over hun politieke voorkeuren, en voeren daarover graag een debat. De school bereidt gymnasiasten zo voor op hun latere, vaak leidinggevende rol in de samenleving.

Hiernaast:

 • initiatieven en opdrachten op hoog niveau;
 • het lezen van veel literatuur en het vergaren van informatie uit allerlei media;
 • interesse voor talen, waaronder Grieks en Latijn;
 • het samenwerken met en helpen van leerlingen van andere schooltypen.

Typische kenmerken van de AmaGymnasiast:

 •  interesse hebben om met de computer en een elektronische leeromgeving om te gaan;
 • zin en durf hebben om creatief met opdrachten om te gaan;
 • de wil hebben samen te werken;
 • in dialoog met medeleerlingen, medewerkers van de school en ouders willen blijven.

Deel dit bericht