Het gymnasium


Gymnasiale afdeling: cultuuronderwijs in optima forma

De vakken Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC).

Het Amadeus Lyceum heeft een gymnasiale afdeling als onderdeel van een cultuurprofielschool, de leerlingen bepalen dus zelf of ze de klassieke talen Grieks en/of Latijn kiezen, in tegenstelling tot de zogenaamde categoriale gymnasia waarin alle leerlingen de klassieke talen moeten volgen.

Het Amadeus Lyceum benadert het aanbieden van deze vakken anders dan andere scholen; wij gaan uit van de verhalen uit de klassieke oudheid; op grond van die verhalen leren de gymnasiasten de taal en de cultuur, en zoeken ze naar betekenisgeving en het altijd actuele van de Griekse en Romeinse oudheid. Gymnasiasten werken naast het bestuderen van de klassieke talen dus met mythen. Ze voeren steeds gesprekken over de erin voorkomende waarden zoals rechtvaardigheid, moed, overmoed enz. Ze leren hun hedendaagse oordelen te vergelijken met de oordelen in de mythen. Zo krijgen de vakken Grieks en Latijn een heel eigentijds karakter.

Meteen in de gymnasiumbrugklas starten aparte lesgroepen voor Grieks en Latijn. Al het andere onderwijs volgen gymnasiumleerlingen in bestaande lesgroepen. Om een gymnasiumdiploma te verkrijgen moeten onze leerlingen natuurlijk voldoen aan de standaardcriteria: ze volgen Grieks en Latijn tot en met de derde klas, en vanaf de vierde klas volgen ze Grieks of Latijn als examenvak. Direct vanaf de brugklas zitten de gymnasiumleerlingen bij elkaar: er is dus een aparte gymnasiumstroom.

Gymnasiumbrugklas!

In schooljaar 2014-2015) is het Amadeus Lyceum gestart met een gymnasiumbrugklas. De huidige lichting (2015-2016) bestaat uit ruim 30 leerlingen in de brugklas. Dit past bij het streven van de school om passend/gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Leerlingen die naar de tweede klas gymnasium willen, moeten in de brugklas al getoond hebben dat ze alle vakken (in combinatie met Grieks en Latijn) goed aan kunnen en de opdrachten snel kunnen maken. In de tweede klas worden alle vakken iets moeilijker en ook dan moeten de leerlingen de twee klassieke talen kunnen en wíllen doen bij de opdrachten die zij voor de andere vakken krijgen. 

Onderwijskundig programma op maat!

Naast het aanbieden van Grieks en Latijn (in de bovenbouw geïntegreerd met KCV – Klassieke Culturele Vorming) werkt het Amadeus Lyceum stapsgewijs aan de ontwikkeling van een aparte aanpak en een apart leerplan voor gymnasiasten. Dit onderwijs kenmerkt zich door:

  • niet ‘stoffig’, maar eigentijds: de kennis van de klassieke talen en Griekse en Latijnse teksten is toepassingsgericht. Gymnasiasten moeten er iets aan hebben in hun leefwereld en in het vervolg van hun levensloop;
  • Gymnasiasten niet apart en elitair in de school: gymnasiasten werken steeds samen met leerlingen van andere schooltypen. Daarnaast zijn ze soms ook apart om eens iets ingewikkelds aan te pakken en te analyseren;
  • leerstof en aanpak die alle vermogens uitdaagt: gymnasiasten krijgen een onderwijsprogramma dat hen op intellectueel en communicatief gebied en het gebied van zelfstandig leren en onderzoeken uitdaagt, bijvoorbeeld door veel contact met onderzoekers op universiteiten;
  • dienstbaarheid, zowel binnen als buiten de school: gymnasiasten worden gemotiveerd om hun specifieke belangstelling en kennis in te brengen in projecten. Daarnaast worden ze gestimuleerd om andere leerlingen te ondersteunen, om verhalen en mythen te vertellen op basisscholen en om te communiceren met ouderen over hun interesse in en kennis van cultuurhistorie;
  • ruimte voor eigen, uitgesproken opvattingen: gymnasiasten van het Amadeus Lyceum ontwikkelen opvattingen over eigentijdse problemen en over hun politieke voorkeuren en voeren daarover graag  een debat. De school bereidt gymnasiasten zo voor op hun latere, vaak leidinggevende rol in de samenleving.

Naast bovenstaande onderwijsaccenten gelden uiteraard de volgende:

  • initiatieven en opdrachten op hoog niveau;
  • het lezen van veel literatuur en het vergaren van informatie uit allerlei media;
  • interesse voor talen waaronder Grieks en Latijn;
  • het samenwerken met en helpen van leerlingen van andere schooltypen.