Onderwijs


Samenleven doe je niet alleen. Op het Amadeus Lyceum zijn we ons bewust van onze verbondenheid met de ander. In onze samenleving spelen kunst en cultuur een grote rol in het contact met elkaar. Daarom vormen kunst en cultuur op onze school de basis voor het leren. In onze visie zijn kunst- en cultuureducatie en de daarbij horende kernwaarden van het Amadeus Lyceum van groot belang voor jouw brede ontwikkeling. Onze school is geen eiland in de samenleving. We vinden het belangrijk om als school aan te sluiten bij ontwikkelingen in onze omgeving.

We dagen je graag uit! 

Deel dit bericht