Disclaimer


Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van het Amadeus Lyceum

1.      Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.amadeuslyceum.nl die namens het Amadeus Lyceum te Vleuten gepubliceerd wordt. Het Amadeus Lyceum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

2.      Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

3.      Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Amadeus Lyceum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Amadeus Lyceum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

4.      Het Amadeus Lyceum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Amadeus Lyceum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Amadeus Lyceum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

5.      Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

6.      Het Amadeus Lyceum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Amadeus Lyceum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

7.      Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Amadeus Lyceum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met de communicatiemedewerker het Amadeus Lyceum. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Amadeus Lyceum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

8.      De merken en logo's van het Amadeus Lyceum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

9.      Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot het Amadeus Lyceum, via info@amadeuslyceum.nl.

10.  Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Deel dit bericht