Ouderraad


De ouderraad

De ouderraad van het Amadeus Lyceum wordt gevormd door ouders van leerlingen van alle zes leerjaren van het Amadeus Lyceum. Iedere twee maanden bespreken zij met de rector onder andere de dagelijkse gang van zaken op school, daarbij komen ook binnengekomen vragen en signalen van ouders aan de orde. Ook overleggen zij dan over onderwerpen voor de ouderavonden, leden van de ouderraad zijn daarbij ook altijd aanwezig. Dit is een belangrijke bron van informatie voor het overleg met de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad actief betrokken bij open dagen, informatieavonden voor nieuwe ouders, presentatie-avonden, diploma-uitreikingen en andere activiteiten. Een keer per schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond met een thema, dit jaar is deze op 11 mei 2016. 

Leerjaar 1:
Chantal Zoutendijk en Sandra Muller

Leerjaar 2:
José Hol, Madeléne Elmes en Monique Roedoe

Leerjaar 3:
Annette Gijsbers, Marleen Koekoek (ook leerjaar 1) en Jacqueline Veldkamp

Leerjaar 4:
Chantal Nijhuis (ook leerjaar 2), Petra Mijer, Annemarie Bergsma, Irma van der Kroef en Bianca Spoelstra

Leerjaar 5:
vacant

Leerjaar 6:
Bart Bruggenwirth (ook leerjaar 4)

Meer weten over de ouderrraad? Vragen of signalen doorgeven? Mail ons! 

Deel dit bericht