Medezeggenschapsraad


Meepraten en beslissen over het schoolbeleid? Dat kan in de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Elke twee maanden overleggen zij over allerlei onderwerpen die het Amadeus aangaan. Van geldbesteding en nieuwe onderwijsmethodes tot vakanties en vrije dagen. De MR heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Leden van de MR

Jeroen Verstegen
Voorzitter 

Gidi Hendirks 
lid (personeelsgeleding)

Oscar Elsendoorn
lid (personeelsgeleding)

Jacqueline van Rooijen
lid (personeelsgeleding)

Troy van Vulpen
lid (leerlinggeleding)

Stephanie Kersten
lid (leerlinggeleding)

Elzeline Bergisch​
lid (oudergeleding)

Sandra Muller
lid (oudergeleding)


Jan Wannink
secretaris

Meer weten? Neem een kijkje op intranet of stuur een mailtje naar mr@amadeuslyceum.nl.

Deel dit bericht