Informatie nieuwe leerling


Informatie nieuwe leerlingen

Bekijk de schoolvakanties voor komend jaar via Vakantierooster schooljaar 2017 - 2018.

Aanmeldingen brugklas

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.sterkvo.nl/povo.

Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Datum Aanmelden tot plaatsen:

22 maart   2017                                                      
Uiterste aanmelddatum, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant
22 maart tot 5 april 2017 De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie
6 april 2017 Eventuele loting. Als dit van toepassing is, maken we dit 5 april kenbaar via onze website (www.amadeuslyceum.nl)
6 april 2017 Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant
rond 15 mei 2017 Uitslag eindtoets groep 8
24 mei 2017 Heroverwegingen naar aanleiding van een hoger uitgevallen eindtoets moeten door de basisschool in OT verwerkt zijn en doorgegeven zijn aan het Amadeus Lyceum
31 mei 2017 Alle heroverwegingen zijn behandeld en verwerkt in OT. De basisschool kan het besluit zien in OT
20 en 21 juni 2017

Kennismakingsbijeenkomst:
20 juni vmbo-tl en havo leerlingen
21 juni vwo leerlilngen


Aanmeldingen hogere leerjaren

De procedure voor hogere instroom en het aanmeldformulier vindt u hier.

Voorlichtingen 2016 - 2017

Om u en uw kind te helpen bij een juiste keuze organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten.

Datum    

Tijd    

Activiteit

Maandag 12 december

19.00 - 21.00 uur    

Infoavond ouders groep 7 en 8

Donderdag 12 januari   

16.00 - 18.00 uur

Gymnasiummiddag ouders en leerlingen groep 7 en 8
Door het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Lees over ons gymnasium of kom langs op de Open dag! 

Vrijdag 27 januari        

18.00 - 21.00 uur

Open avond
Aanmelden is niet nodig

Zaterdag 28 januari

10.00 - 13.00 uur

Open dag
Aanmelden is niet nodig

Maandag 6 februari 

19.00 - 21.00 uur

Infoavond ouders groep 7 en 8
Door het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om in te schrijven.
U kunt zich opgeven voor de reservelijst door te mailen naar info@amadeuslyceum.nl onder vermelding van 'Reservelijst infoavond'.

Woensdag 8 februari 

13.30 - 15.30 uur

Open lesmiddag scholieren groep 8 uit de regio
Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

Woensdag 15 februari

13.30 - 15.30 uur

Open lesmiddag Utrechste scholieren groep 8
Aanmelden gaat via de basisschool

Deel dit bericht