Het Amadeus Lyceum heeft een heel eigen kijk op onderwijs en heeft vier kernwaarden gekozen, die de basis vormen voor de inrichting van het onderwijs en voor de verwachtingen die wij van de leerlingen hebben:

ontwikkeling
De leerling leert zelfsturend te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Het Amadeus Lyceum beoordeelt de leerlingen niet door ze te vergelijken met de rest van de klas, maar kijkt naar de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en maakt die ontwikkeling zichtbaar.

zelfsturing
De leerling krijgt ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor de eigen leerroute. De docenten helpen de leerling eigen doelen te formuleren en te bereiken.

dialoog
Op het Amadeus Lyceum is het opvallend dat de leerlingen en de medewerkers op een prettige manier met elkaar omgaan. Respect over en weer is kenmerkend in de omgang. Leerlingen en medewerkers voelen zich gezien en gehoord.
Het gesprek met de leerling over de eigen ontwikkeling staat centraal.

creativiteit
Ons onderwijs is cultuurgebaseerd onderwijs. Er is ruimte voor creativiteit (cultuur) en eigenheid. Leerlingen leren creatief om te gaan met uitdagingen in het eigen leerproces.

Domeinen
Een deel van onze visie op onderwijs komt tot uiting door het werken in de domeinen. Dit zijn ruimtes waarin ongeveer 90 leerlingen zelfstandig kunnen werken. De docenten geven instructie in de serres. Deze geluiddichte, glazen serres worden ook gebruikt bij het afnemen van toetsen en door leerlingen die in stilte willen werken. In elk domein zijn er continu vakdocenten (experts) en domeinassistenten aanwezig, die de leerlingen ondersteunen en zorg dragen voor de voortgang van het leerproces. De leerlingen weten wanneer welke experts in het domein aanwezig zijn. Hierdoor kunnen zij ook extra begeleiding krijgen buiten de ingeroosterde instructiemomenten.
De leerlingen zijn niet de hele dag allemaal tegelijk in het domein. Zo worden sport, practicum bij Mens en Natuur en onderdelen van Kunst en Cultuur in ruimten buiten het domein gegeven.

Eigen laptop en ELO
Vanaf het eerste leerjaar werken de leerlingen op een eigen laptop die via de schoolkosten door de ouders wordt gehuurd. De laptop mag niet mee naar huis worden genomen.
De lesstof wordt grotendeels aangeboden in de ELO (elektronische leeromgeving). Via het internet kunnen de leerlingen ook vanuit huis inloggen in de ELO.

Zelf plannen
Leerlingen leren om hun tijd goed in te delen. We besteden daarom veel aandacht aan het zelf leren plannen. Dat begint meteen in de onderbouw, waar de leerlingen via een weekbrief instructies krijgen. Hierin staat o.a.:

· welke lesstof ze binnen een bepaalde periode moeten beheersen;
· welke opdrachten af moeten zijn;
· hoe en wanneer er getoetst wordt.

Aan de hand van deze weekbrief, maakt de leerling in overleg met het betreffende werkgroepje elke week een planning. De mentor volgt de planning en de voortgang van de leerlingen en bespreekt dit tijdens het mentorgesprek.

Leerlingen met een eigen laptopLeerlingen in het domeinLeerlingen in het domein